Låneregler feil versjon

Låneregler feil versjon

 

For å bli låner ved biblioteket må du kjenne til og godta vårt lånereglement

 

 

 • Alle som er bosatt i Norge har lånerett.
 • Lån er gratis så lenge lånetiden overholdes.
 • Lånetiden er 4 uker, men variasjoner kan forekomme.
 • Alle som har fylt 6 år kan få lånekort.
 • Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
 • For å få lånekort må man vise godkjent legitimasjon og godta lånereglementet.
 • Lånekort brukes ved utlån og skal medbringes.
 • Mister du kortet kan nytt utstedes for kr 20,-.
 • Meld fra ved tap av kort, og når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller epostadresse.
 • Låneren er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
 • Foreldre er ansvarlige for barnas lån.
 • Purring, tap og skader erstattes etter bibliotekets erstatnings- og gebyrsatser.
 • Innlån fra andre bibliotek er gratis, men utlånstid kan være noe kortere enn ved vanlig utlån.
 • En låner kan ha inntil ti innlån om gangen.
 • Vi låner ikke fra bibliotek som gir kort lånefrist.
 • Som låner godtar jeg at biblioteket kan kontakte meg på epost og/eller SMS.

 

Ved utelatt levering til lånefrist skjer følgende:
Førstegangspurring m/gebyr
Andregangspurring m/gebyr
Varsel om faktura, lånerett inndras
Faktura (materiale kan fremdeles returneres til biblioteket)
Inkassovarsel
Betalingsoppfordring fra Lørenskog kemnerkontor m/gebyr og saksomkostninger (materialet kan ikke lenger returneres til biblioteket og fakturaen må betales i sin helhet)
 


Purregebyr:
Voksne: 
40 kr for første purring
40 kr for andre purring (Totalt kr 80,-)

Barn:
25 kr for første purring
25 kr for andre purring (Totalt kr 50,-)

Tapt lånekort: kr 20,-

Språkvelger