Nytt biblioteksystem

Nytt biblioteksystem

Vi har gått over til biblioteksystemet Quria, som kan oppleves litt annerledes enn systemet vi hadde før. De vanlige funksjonene utlån, reserveringer har vi fremdeles. Digitalt lånekort finner du på Mine sider.

Hva er det viktigeste å vite nå når vi har fått nytt biblioteksystem?

 

Du bruker det samme bibliotekkortnummeret og PIN-kode som du hadde før vi skiftet biblioteksystem.

Det kommer en Quria-app på et senere tidspunkt, inntil da logger du på mine sider for å få tilgang til digitalt lånekort.

Språkvelger