Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Er du over 18 år kan du få tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid, såkalt Meråpent bibliotek. Du må lese og godta meråpent-reglementet, og signere digitalt med Bank-ID.

Språkvelger