Du må ha gratisbillett for å komme inn på arrangementet. Det finner du her: https://lorenskogbibliotek.hoopla.no/sales/1311711417
Det er begrenset antall billetter. Debatten blir direkte streamet på Lørenskog biblioteks facebookside.

Lørenskog er en kommune i vekst. Torstein Davidsen, journalist i RB, leder debatten mellom lokale politikere. Hvordan tenker de Lørenskog skal se ut i fremtiden og hvordan skal vi møte endringene som kommer med stor befolkningsvekst? Stor vekst kommer ofte med voksesmerter – hvilke muligheter og utfordringer ser aktørene Lørenskog stå ovenfor? Og hva kan vi forvente av fremtidens Lørenskog?

Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst på grunn av nasjonale eller lokale føringer i forbindelse med Covid-19. Vi følger gjeldende smittevernregler til enhver tid