Hvis du har reservert bøker, men skal reise på ferie, kan du utsette reservasjonen! Du vil ikke miste plassen i reserveringskøen, men dersom du står først i køen, vil noen andre allikevel kunne låne den før deg, så lenge de gjør det før datoen du angir. Datoen du angir må være datoen for når du tidligst kan hente det du har reservert eller holdt av.

Endringen gjør du ved å logge deg inn i MappaMi. Skroll deg nedover til «Reserveringer» (disse finner du under registrerte lån), og klikk på «Passer det ikke å låne denne nå?».

Illustrasjon som viser hvor du finner felt for endring av dato.

Legg inn dato du ønsker, og klikk på «Registrer endring».

Bilde som viser hvor på siden du legger inn dato for når du ønsker å hente reservasjon.

Man kan også sette dato fram i tid hvis man vet man ikke kan få hentet boka på ei stund. Dette gjør man i det man reserverer boka på hjemmesidene, eller man kan be om reservasjon fram i tid når man snakker med personen i veiledningen på biblioteket.

Bilde som viser hvor man legger dato for reservering fram i tid i MappaMi.