Lånereglement

 

For å bli låner ved biblioteket må du kjenne til og godta utlånsreglementet:

Alle som er bosatt i Norge har lånerett.
Lån er gratis når lånetiden overholdes.
Lånetiden er 4 uker, men variasjoner kan forekomme.
Alle som har fylt 6 år kan få lånekort.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
For å få lånekort må man vise godkjent legitimasjon og godta lånereglementet.
Lånekort brukes ved utlån og skal medbringes.
Mister du kortet kan nytt utstedes for kr 20,-.
Meld fra ved tap av kort, og når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller epostadresse.
Låneren er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
Foreldre er ansvarlige for barnas lån.
Purring, tap og skader erstattes etter bibliotekets erstatnings- og gebyrsatser.
Innlån fra andre bibliotek er gratis, men utlånstid kan være noe kortere enn ved vanlig utlån.
En låner kan ha inntil ti innlån om gangen.
Vi låner ikke fra bibliotek som gir kort lånefrist.
Som låner godtar jeg at biblioteket kan kontakte meg på epost og/eller SMS.


Ved utelatt levering til lånefrist skjer følgende:

  1. Førstegangspurring m/gebyr
  2. Andregangspurring m/gebyr
  3. Varsel om faktura, lånerett inndras
  4. Faktura (materiale kan fremdeles returneres til biblioteket)
  5. Inkassovarsel
  6. Betalingsoppfordring fra Lørenskog kemnerkontor m/gebyr og saksomkostninger (materialet kan ikke lenger returneres til biblioteket og fakturaen må betales i sin helhet)

 

Gebyrer

Purregebyr:
Voksne: 
40 kr for første purring
40 kr for andre purring (Totalt kr 80,-)

Barn:
25 kr for første purring
25 kr for andre purring (Totalt kr 50,-)

Tapt lånekort: kr 20,-