Meråpent bibliotek

De som har fylt 18 år og har inngått meråpentkontrakt kan logge seg inn i biblioteket med bibliotekkortet utenom betjent åpningstid.

Meråpent bibliotek fungerer slik: Mellom kl. 7 og 23 hver dag, kan du logge deg inn med bibliotekkort og PIN-kode. Du får tilgang til lokalet og bibliotekets samling. Vi forventer at du oppfører deg fint og rydder etter deg før du forlater biblioteket. For å kunne logge deg inn utenom åpningstid må du være fylt 18 år. Tilgangen er personlig, og du kan ikke ta med venner eller slippe andre inn. Unntak fra dette er egne barn under 18 år år.

Les alle regler og plikter i kontrakten før du signerer.

Vi ønsker at du inngår meråpentkontrakt via nettløsnining med legitimering med BankID. NB! Lånekortet ditt må være registrert på Lørenskog bibliotek.

Signer kontrakt med BankID på nett

 

 

Ved signering av kontrakt med BankID, kan det ta litt tid før den blir godkjent. Gjør du det utenom bibliotekets betjente åpningstider må du vente til neste åpningsdag. Du vil få tilsendt e-post når tilgangen er i orden. Om du ikke har BankID eller av andre grunner ikke kan opprette kontrakt digitalt kan du skrive fysisk kontrakt ved å henvende deg i biblioteket innenfor betjent åpningstid. Husk å ta med lånekort og legitimasjon hvis du skal opprette papirkontrakt i bibliotekets åpningstid.

 

 

 

Her ser du kontraktsteksten:


KONTRAKT FOR BRUK AV MERÅPENT BIBLIOTEK


Velkommen som bruker av Lørenskog biblioteks meråpne tilbud. Alle som har fylt 18 år og har bibliotekkort i Lørenskog bibliotek kan benytte seg av tilbudet. Når du har signert denne kontrakten og bibliotekkortet ditt er blitt oppgradert, har du tilgang til det utvidede bibliotektilbudet.


Biblioteket er et offentlig rom der alle har et felles ansvar, slik at biblioteket er til glede og nytte for alle. Dette forutsetter at alle viser alminnelig god folkeskikk, og du er selv ansvarlig for din egen oppførsel. Meråpent bibliotek er basert på tillit.


Utover dette er det noen enkle regler du forplikter deg til å overholde:

  • Kortet er personlig og skal kun brukes av deg. Hvert besøk på meråpent bibliotek må registreres ved å skanne bibliotekkort og taste PIN-kode ved inngangsdøra.
  • Du kan ikke slippe inn andre sammen med deg, med unntak av dine egne barn under 18 år. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene uansett alder.
  • Tilgang til meråpent bibliotek gir kun adgang til bibliotekets lokaler. Andre deler av Lørenskog hus skal ikke benyttes utover husets egen åpningstid.
  • Ta vare på biblioteket ditt og alt det inneholder.
  • Hold ro og orden, og rydd opp etter deg før du forlater lokalet.
  • Vis hensyn til andre bibliotekbrukere. Atferd som lovbrudd, truende eller sjenerende oppførsel (støy, sjikane, lukt etc) er ikke tillatt.
  • Det er ikke lov å være synlig påvirket av eller bruke rusmidler.
  • Gjør deg kjent med rømningsveier og forlat lokalet hvis brannalarmen går.
  • Overhold gjeldende lånereglement.


Brudd på denne kontrakten kan få økonomiske konsekvenser og resultere i inndragelse av retten til å bruke meråpent bibliotek. Hærverk vil bli politianmeldt. Biblioteklokalet er kameraovervåket av hensyn til din egen sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr. Opphold på Meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.