Meråpent

De som har fylt 18 år og har inngått meråpentkontrakt kan logge seg inn i biblioteket utenom betjent åpningstid.

Meråpent bibliotek fungerer slik: Mellom kl. 7 og 23 hver dag, kan du logge deg inn med bibliotekkort og PIN-kode. Du får tilgang til lokalet og bibliotekets samling. Vi forventer at du oppfører deg fint og rydder etter deg før du forlater biblioteket. For å kunne logge deg inn utenom åpningstid må du være fylt 18 år. Tilgangen er personlig, og du kan ikke ta med venner eller slippe andre inn. Unntak fra dette er barn under 18 år som du er ansvarlig for.

Les alle regler og plikter i kontrakten.

Du kan inngå meråpentkontrakt på flere måter (lånekortet ditt må være registrert på Lørenskog bibliotek):
Signer kontrakt med BankID på nett
Inngå kontrakt i biblioteket (Kontrakt for utskrift (pdf)

Ved signering av kontrakt med BankID, kan det ta litt tid før den blir godkjent. Gjør du det utenom bibliotekets betjente åpningstider må du vente til neste åpningsdag. Du vil få tilsendt e-post når tilgangen er i orden.
Husk å ta med lånekort og legitimasjon hvis du skal opprette papirkontrakt i bibliotekets åpningstid.