Nettbiblioteket

Nettbiblioteket er Nasjonalbibliotekets samling av digitalisert materiale. Her får du fullteksttilgang til norske bøker, aviser, bilder, tiddskrifter, radio, kart, brev og manuskripter, musikk, noter, musikkmanuskripter og plakater. Mye av innholdet er åpent tilgjengelig for alle, noe har begrenset tilgang.

 

Nettbiblioteket

 

Noen aviser krever at du er pålogget bibliotekets trådløse nettverk. Les aviser utgitt i Viken fylke.

 

Det er mulig å få full tilgang til Nasjonalbibliotekets samlinger, ved å søke om det. Få tilgang til pliktavlevert materiale i alle bibliotek.