Ny i Norge?

På biblioteket kan du låne lærebøker i norsk språk, og få hjelp til å finne litteratur.
Du kan delta på språkkafé om du vil øve på å snakke norsk med andre.
Du kan delta på leksehjelp om du vil ha hjelp til skolearbeid.
Det finnes mange gode gratis muligheter til å lære norsk på nettet
Her er en fin oversikt: https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring/nettressurser-for-a-lare-norsk/  

Andre tilbud
Hvis du skal ta prøve i samfunnskunnskap kan du låne boka (Intro) på norsk, engelsk eller arabisk på biblioteket. Hvis du vil lese på andre språk, kan du finne flere på www.samfunnskunskap.no 
 www.verdensbiblioteket.no kan du finne litteratur på mange språk – les eller lytt på egen telefon eller pc.
Fra www.filmoteket.no kan du strømme film gratis hvis du har registrert deg som låner på biblioteket.