f50b0970-48e6-4187-9f8b-a2235f28c7d8
Når foreldre ruser seg
Når foreldre ruser seg
Forfatter: Wangensteen, Turid
Forfatter: Dalsrud, Martine Kihle
Bidragsyter: Wangensteen, Turid
Utgivelsesår: 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215064505
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Mange barn og unge har foreldre som har problematisk bruk av alkohol, legemidler eller andre rusmidler. Det er barn og unge som ofte ikke blir sett, beskyttet og snakket med, og som står i fare for selv å utvikle problemer. Hvordan påvirker foreldrenes rusproblem barn og unges oppvekst? Hvordan kan vi forstå foreldrene og deres rusproblem? Hvordan kan vi forebygge at barn og unge får alvorlige problemer på grunn av foreldrenes rusmiddelbruk? Hvordan kan barna i større grad bli sett, hørt og beskyttet? Hvordan kan familiene få bedre hjelp og støtte? I denne boken får du svar på spørsmålene. Forfatterne bidrar med kunnskap som alle som møter barn og unge har behov for. Barn, unge og foreldre er ulike og vi må vi bli kjent med hver enkelt for å forstå hvordan de har det og hva de trenger av hjelp og støtte. Derfor tilbyr ikke forfatterne en enkelt løsning eller metode for hvordan disse barna og foreldrene kan møtes best mulig. De bidrar isteden med en helhetlig forståelse av barns oppvekst, av rusproblemet og av hvordan vi kan beskytte og hjelpe. Med rusproblemer og psykiske vansker følger stigma og skam. Det gjør det vanskeligere å se barna, beskytte dem, og å snakke om problemene med foreldrene og med barna. Økt kunnskap og en bredere forståelse av problemene og menneskene som sliter med dem, kan bidra til å minske stigmaet og skammen, slik at barna får beskyttelse, og barn og foreldre får nødvendig hjelp og støtte

Tilgjengelighet

Loading...

Fra samme forfatter

Lignende titler

549ed27c-de98-41b6-bedf-5d3aa1eaf09a
6653cf16-7c15-4f03-aa14-e5263e6fa0d8
Opphav: Moen, Torhild

Språkvelger